Bestyrelsen
Formand: Ellen Østergård
Næstformand: Niels Reimer Jensen
Kasserer: Hans Schmidt
Sekretær: Sten Møller
Bestyrelsesmedlem: Knud Andersen